Via onze dienstverlenging is het mogelijk om websites en andere online content beschikbaar te stellen op het internet. Gezien klanten volledige controle over hun eigen webruimte hebben, heeft CompuServ geen invloed op de content die onze klanten uploaden. Het kan hierdoor voorkomen dat de content welke een van onze klanten upload niet in overeenstemming is met bepaalde normen of wetten of zelfs onrechtmatig zijn. Mocht dit het geval zijn hanteren wij hiervoor de volgende procedure:

  • Je neemt eerst zelf contact op met onze klant/de eigenaar van de website.
  • Indien dit niet lukt, is de volgende stap contact opnemen met de houder van de domeinnaam, welke je kan vinden in de openbare WHOIS database.
  • Mocht een (gewenste) reactie uitblijven, neem je contact op met ons via [email protected].

Het kan natuurlijk voorkomen dat je samen met de eigenaar van de website/domeinnaam niet tot een oplossing kan komen, in dat geval neem je contact op met CompuServ. In dit geval is het van belang dat je ons voldoende informatie meestuurt zoals de exacte locatie, waarom deze inbreuk zou maken en inclusief (indien van toepassing) eventuele bronbestanden of ander bewijs dat je hiervoor hebt en ons kan helpen je argument te ondersteunen. Het zal voor ons zonder twijfel mogelijk moeten zijn om met deze aangeleverde informatie vast te kunnen stellen dat de inhoud onrechtmatig is en offline geplaatst dient te worden. Dit kan dus zijn door middel van het aanleveren van originele bron bestanden of documenten waaruit dit blijkt. Ook is het van belang dat je aantoont indien mogelijk dat de persoon of organisatie die de content heeft geopenbaard dat niet mocht doen.

We vragen ook om de oorspronkelijke e-mails mee te sturen waarin je contact hebt opgenomen met onze klant en eventuele reacties hierop.

Opvolging Notice and Takedown

Na het ontvangen van alle informatie en beoordeling hiervan door CompuServ zullen wij als wij het verzoek gegrond vinden contact opnemen met onze klant met het verzoek hierop te reageren. Wij geven onze klant hiervoor een termijn van 5 werkdagen. Na de reactie van onze klant besluiten wij welke vervolgstappen nodig zijn en zullen wij je hierover informeren. Mocht reactie uitblijven of CompuServ van mening zijn dat de content aan de hand van de reactie(s) van onze klant onrechtmatig is zullen wij toegang tot de website of content blokkeren.

×

Hallo!

Klik op een medewerker om u te helpen of u kunt gebruik maken van ons Contactformulier

×